Változások


Létrehozva: 2012. augusztus 31. 15:36:46 | Megtekintve: 2101x | Kategória: Po-Fi (Politikai Fikció) | Utolsó módosítás: 2012. augusztus 31. 18:28:36 [Fery]


Szerző: Matteo
- Tisztelt elvtársak, szakik, kollégák! ... khm... Köszönöm, hogy felszólalhattam a brigádunk tagjaként itt a taggyűlésen. Igen, itt a vállalatnál építjük a szocializmust, brigádunk így is a főmérnök elvtárs... itt van? Üdvözlöm, főmérnök elvtárs!... szóval a főmérnök elvtárs iránymutatásai alapján a brigádunk mult hónapban százhúsz százalékra teljesített, mert tudjuk, hogy a főmérnök elvtárs a kijelölt lenini úton halad, és azzal az úton irányt mutatva haladunk. Így építjük mi, és brigádunk, melynek én is élharcosa vagyok, a szocializmust, a főmérnök elvtárs segítségével, haladva az általa kijelölt lenini úton.
---
- Tisztelt alapszervezeti gyűlés, elvtársak. Köszönöm, hogy felszólalhattam, és el kell hogy mondjam, brigádunk tagjai töretlenűl dolgoznak azon, hogy a főmérnök elvtárs által elmondottakat teljesítsük. Tudjuk, hogy nehéz időszakot élünk a hanyatló kapitalizmus árnyékában, de bízunk abban, hogy a főmérnök elvtárs segítségével sikerül dolgozó népünk életét jobbá tenni a burzsoá tőke utolsó rugásai ellenében.
---
- Elvtársak! Brigádunk idén is nagy erőfeszítéseket tett arra, hogy a főmérnök elvtárs által felvázolt terveket teljesítsük. Tudjuk, hogy nehéz ebben az időszakban a kapitalista tőke haláltusájának árnyékában a dolgozó népünknek. Ezért kérek minden elvtársat, hogy ne nyújtsuk el azzal a már hanyatló burzsoázia agóniáját, hogy az osztrákoktól vásárolunk tartós fogyasztási cikkeket, s műholdas vevőkkel befogva a külföldi adásokat a tévén ne üjünk fel a nyugati propagandának. A főmérnök elvtársnak is figyelmébe ajánkom, s ne agitálja brigádunk tagjait, hogy holmi videomagnókat, számítógépeket, és más arisztokrata huncutságokat vásárolva hozzák be a kapitalista mételyt!
---
- Tisztelt kollégák, szaktársak! Köszönöm, hogy a géemkánk tagjaként elmondhatom itt a véleményemet. Mint a géemká vezetője, a főmérnök úr is megmondta, ez nem szocialista brigád, itt dolgozni kell, és nem kell a hulladékot hazavinni, ami a vásárolt nyersanyagainknak több mint fele! Arra ott a munkaidő a vállalatnál, a vállalat pénzén, de itt húzzunk bele, mert kell a lóvé, elvégre ki a fene ne szeretne otthonra színes tévét, gorenje hűtőt, meg videomagnót? Meg ugye jól jönne a családnak is egy jó autó, és itt megragadva az alkalmat közöm, hogy a sógorom hozza be a roncsokat a németektől, jutányos áron már egy zsiguli áráért kapható egy felújításra váró opel! Asszem tudnám ajánlani a főmérnök elvtársnak is, hogy beszállhat az üzletbe nyugodtan, a körösztanyám sógora a fináncoknál sok mindent el tud intézni egy kis csúszópénzért.
---
- Uraim, köszönöm, hogy felszólalhatok itt az új mozgalmunk tagjaként, mint a főmérnök úr egyik legjobb beosztottja. Tehát végre szabadon elmondhatom, hogy mostmár magunkért dolgozhatunk itt a káeftében magunkért, bár nem az én pénzemen, de ha akarnék, beszállhatnék, ha ezt majd a főmérnök úr is megengedi majd nekem. Az a célunk, hogy mozgalmunk megteremtse azokat a lehetőségeket az országnak, ahol szabadon dolgozhatunk, és én dolgozni akarok, és remélem lesz is munkánk, mint ahogy eddig, de ezeket a sz@rokat már a ruszkik nem akarják megvenni. Úgy hogy én támogatom a főmérnök urat, mint tulajdonost, és társait, azaz a családját, mást kirughat, csak engem ne.
---
- Tisztelt urak, hölgyek! Köszönöm, hogy itt a kis közösségünk születésnapi buliján felszólalhattam, bár csak alkalmazottja vagyok itt a főmérnök úrnak, de sokat köszönjetek neki, miszerint kicsit több pénzhez jutok általa, hogy minimálbérre jelent be, de zsebből még ugyanannyit hozzá tesz. Megértem a főmérnök urat, hogy a káefté fennállásának ötödik jubíleumán kénytelen lesz csődbevinni eme korábbi nagy hírű, de kommunista nagyvállalatból lett kis káeftét, de szolidáris vagyok a főmérnök úrral, mert ugye ővé a tulajdon, övé a felelőség is, de remélem, hogy az új káeftéjénél nekem legalább akad egy kis munka, ha visszaérkezett a Bahamákról.
---
- Fiúk, lányok! Itt a területi alapszervezetnek vagyok tagja, s köszönöm a vezetőségnek, hogy engedték, hogy szót kapjak. Tehát a vezetőség ott fenn most lebontja a kommunista csökevényt is, hogy országunk fejlődhessen, és lehetőséget ad felemelkedésünkhöz is, hogy pénzeket osztogat csak nekünk. Bár nekem is jól jönne, hogy egy kis káeftét alapítsak, amire az országos nagy terv keretében hozzá is tudnék látni, azonban drágállom a belépti díjat, az engedélyeztetést, a pályázati megirattatást, a pecsétpénzt, az illetéket, és még ki tudja miket kell még ki és lefizetnem, így nem marad annyi, hogy a vállalkozásom elindítsam. Van egy kis garázsom, de az még a terv keretéből megmaradó hitelt sem fedezi, így sajnos a lehetőséggel nem tudok úgy élni, mint körünkben megjelent, mostmár szabadlábon lévő főmérnök úr.
---
- Srácok!... Szomorúan vettük tudomásúl, hogy a választásokon nem nyert szeretett vezérünk. Legyünk hűek hozzá, és útmutatásai alapján javaslom, hogy itt, a Taknyos Varnyú vendéglátóban, csatlakozzunk a helyi vezetőnk, a kis falunk egyik jeles munkaadójának, a főmérnök úr alapította kőrhöz, és itt tegyük a vezérünk által kijelölt teendőinket.
Sikerült mégis egy kis vállalkozást indítanom, bár hitelek többségét még sem tudom fizetni, de annyi lesz, hogy az adók manipulálásából legalább szeretett pártunkat, és annak vezetőjét áldozatos munkájában támogatni tudjuk. A főmérnök úr majd segít, hogy ennek az új kormánynak egy fillért se fizessünk, hisz ott az ő jogásza, aki együtt szedte a bodzát gyerekkorában szeretett vezetőnkkel, ő majd kimos minket. Mint mondta a főmérnök úr, a pénzt majd ő beszedi, hogy azt eljuttassa központunknak.
---
- Tisztelt vezetőség, polgártársak! Én mint a kőr tagja, és az újonan szabadlábra helyezett főmérnök urunk csatlósa, javaslom, hogy szeretett vezérünk útmutatásai alapján terjesszük kis falunkban, hogy rosszabbúl élünk mint négy éve! Valóban! Engem is megbüntetett az az ávós APEH, ugyan úgy együtt voltam a főmérnök úrral a vérbíróság koncepciós perében vádlott, mikor mondvacsinált sikkasztás, adócsalás, és hűtlen kezelés vádjával letartóztattak! Rosszabbúl élünk, mert itt a Taknyos Varnyúban is felment a sör és a pálinka ára, az a félkarú rabló sem adta a dzsekpotot, s hiába emelték a minimálbért, amit a drága főmérnök úr alig akart nekünk megadni, így kénytelen zsebből zsebbe fizetni. De nem adózik ennek a kormánynak, had menjen tönkre, és ne építsenek holmi autópályákat, nem kell ide csatornázás, és új munkahelyek. Majd mi dolgozunk feketén a főmérnök úrnak, de adót nem fizetünk!
---
- Kedves polgártársak, tisztelt kőr! A lelkünket kitettük, hogy áruló vezérünk a választáskor megkaparintsa a kormányrudat. Hiába szavaztam hatszor halott nagyanyám helyett is, hiába csaltunk, hiába agitáltunk és tartottuk vissza, fenyegettük meg a szocilibsikomcsi híveket! Vezetőnk elárult, hisz mindenki láthatta és hallhatta, hogy nem is akart nyerni! De egyetértve a főmérnök úrral, csatlakozunk hozzá és új, radikális változással el fogjuk érni célunkat! Az áruló vezető és annak sleppje maradjon meg magának, mi egyedül felvirágoztatjuk nemzetünket, kitakarítjuk a lustákat, az idegen szívűeket, a liberálkapitalista komcsikat! Álljunk tehát vitéz Föőmérnökkössy vezénylő urunk zászlaja alá, hogy a szent keresztény állam megálmodó Unos vezér és sámán esőtáncával jelképpé avassuk a szent görényt és zászlaját, a fekete alapon fekete kétszöget!
---
- Szakaaaaasz ... vi- gyázz! ... Vitéz Föőmérnökkössy századparancsnok úrnak jelentem alássan, a napiparancs hirdetésre a szakasz összegyülekezett!... Értettem alássan!... Szakaaaasz Pi-hennnyyy!... Vitéz Köbányay Bányay Bányász Odön kerületparancsnok napi parancsa! Polgárok, gárdisták, szakaszok, különítmények, osztagok, ütegek! Őfőméltósága, hazánk felkent államelnöke és kegyelmes kormányzója, akit eddig a komcsik aknamunkájának, félrevezető propagandája miatt sajnos rosszhiszemüen ellenfelünknek tekintettünk, tisztázta maát, és elmondta, hogy ő soha nem volt ellenünk, ezt ő mondta! Őfőméltósága az államelnök és kormányzó úr utasítására mi, a sereg leszünk az ő és nemzetünk védelmezője, és ökle, hogy odacsapjunk, ahova ő mutat! Ennek megfelelően a mai naptól elkezdjük a 2012 évi hadjáratot a végsőkig!
Ezért őfőméltósága és kegyelmessége akaratából saját hatáskörömben parancsba adom, hogy a mai napon a Szent Görény a Kétszögbenről elnevezett szakasz, vagyis mi, parlagfű szedésnek álcázott puhatolózó adatgyűjtést végezzen Iszapszentlyukacsos térségében fellelhető régi emeszempé tagok, liberálisok, buddhisták, trappisták, kispisták, volt emeszpé szimpatizánsok, hazánkba beszivárgott, és betelepített külföldi betolakodók vonatkozásában. A szakasz lokalizálja ezen hazaárulókat, azokat listán tartsa nyílván, és ezt követő napokban derítse fel mozgásukat, életvitelüket, egyébb hazaárulókkal történő kapcsolatukat! A kerületparancsnok úr áldott kezének aláírása, és pecsétje. Szakaaaasz Vi-gyázzzzz! Pöcsétneeeeek tiszte-legj!.... Pihennnyyy!
---
- Szakaaaasz víííí- gyázzzzz! Tekintetes Vitéz Föőmérnökkössy dandárparancsnok úr századunkban szolgáló gárdistákhoz írt levele! Gárdisták! Orömmel tölti el az én, parancsnok társaim és őfőméltósága, a kegyelmes kormányzó úr szent szívét, hogy a 2012 évi hadjárat 2014 tél végére befejeződött. Hazánkat megszabadítottuk az élősködőktől, idegenszívűektől, hazaárulóktól, nemzetelenségektől! Nemzetünk azonban a felszabadító harcban időlegesen kimerűlt, nincs, ki a földeken a termést betakarítsa, üzemeinkben, gyárainkban dolgozzon, éhinség ütötte fel fejét, és a külföldi globálkapitalista és liberalista erők aknamunkája miatt nincs kenyér, nincs gáz, nincs ruházat! Ezért elrendelem, hogy a még megmaradt civil lakosságot, 12 és 70 közötti korosztályát munkaszolgálatra besorozzák, és a földemen és üzemeimben dolgoztassák. A sorozásnak, behívónak ellenállókat letartóztatni, és statáriális bíróságom elé kell állítani! A menekülőket, hatóságom intézkedéseinek ellenszegülőket helyben felkoncoltassék! Szakaaasz pi-hennnyy!
---
- Óvatosan... kúszásban oda az árokba... Jenő, te oda jobbra a bokorba, Tibi és Józsi átosontok az úton, és ott foglaltok lőállást! Golyókkal spórólni, mert már nincs több! Akit lehet, kézitusában legyőzni! Nem kell félni, nyamvadt tótok, bunyevácok meg szerbek ezek! Mi felérünk húsz olyan em-tizenhatossal meg áká-nyolcvanketessel, ami nekik van!... Bujjatok el! Jönnek... Csendben!... Vigyázz, túlerőben vannak, legalább hárman!... Visszavonulunk!
---
- Mi a francot keresek én itt?... Totál egyedül itt az úton, egy kivénhedt golyószóróval és négy tölténnyel?... Állítsam meg a betörő NATO csapatokat... persze. Még hogy humanitárius segély... hozzák ezeknek a piszkos áruló komcsiknak a lőszert! ... És ha tényleg kaját hoznak?... Három napja nem ettem, akkor is csak egy félig lerágott görényt... Miért kellett ezt tenni?... Nemzet, meg vezér, meg idegenszivűek!... lósz@rt... mikor is? Hat éve... igen! Hat éve milyen jó is volt! Reggel a kávé illata, a péknél az a friss zsömle!... ebédre meg az otthonról hozott csülkös bableves, lekváros kifli! ... milyen jókat is söröztünk ott a Taknyos Varnyúban! Kovács, aki egyik cigiről a másikra gyújtott, vagy ott volt Havlánek, aki már részeg volt a második körnél... de szép is volt!... Finom Ászok sör, vagy a Heineken! ... Popescu, mikor már spicces volt, milyen szép dalokat énekelt! ... Minek is és hol lett elrontva? ... És milyen jó zsíros csípős pacalt ettünk... istenem! ... Mikor dolgoztunk ott az üzemben, s Tónibácsi vasalt bakancsát odaheggesztettük a kazánhoz!... Szegény Tónibácsi! ... Pont a mi osztagunknak kellett a családját táborba vinni, pedig csak cigányok voltak... Hm... És ha az amcsik meg az oroszok tényleg kaját hoznak? ... Miért? ... Mit tettünk? ... Jön egy autó.... De hisz ez felőlünk jön! ... Honnan van neki benzinje? ... És ha megállítanám? Átmegyek a fronton, hátha van kajájuk az osztrákoknak.... Front? Hiszen én egyedül vagyok itt, miféle front? ... Tibi, Jenő.... meghaltak... Józsi meg éhenhalt... Nézd! Egy madár! Ott kering... egy galamb!... De ott jön az autó, csak megállítom... hátha van kajájuk is... Fekszem itt az árokban, és hideg szél fúj... remélem fűtenek abban az autóban... Egy giliszta!.... Egy giliszta tele van fehérjével... nem olyan ízes, de megteszi... Már közel az autó... megállítom. ... Állj! ... Álljon meg!... Megállni! .... De jó hogy megálltak, elvinné... Főmérnök úr! Drága jó főmérnök úr! De jó hogy maga az! ... Ne hagyjon itt! Főmérnök úr! Várjon! .... Főmérnök úúúúr!....

----------------------------------

Nem véletlenül került ki a képnek, az általam oly nagyra tartott 1984 című könyv, borító sziluettje és George Orwell neve...
Némi hasonlóságot vélek, a két útvonal között felfedezni...
Sajnálatos módon, ma is olvassák a könyvet olyanok, akik figyelmeztetés helyett, használati utasításnak használják, pedig Orwell nem annak szánta. Elrettentésnek a jövő nemzedéke számára....

Fery

Kulcsszavak: elvtársak, urak


Támogasd az oldalt!

Hozzászólások

Nincs hozzászólás...

Legyél Te az első aki kinyilvánítod a véleményed!
Felhasználónév:
e-Mail cím:
Üzeneted szövege: